Plan treningów dla Klubu i Szkoły Pływania "Płetwal" Zakopane od 02-29.07.2018

Poniedziałek
Klub grupa starsza 9:00-10:30
Klub grupa młodsza 10:30-11:30

Wtorek
Szkółka grupa z dużego basenu, starsza 15:00-16:00
Szkółka grupa z dużego basenu, młodsza 16:00-17:00

Środa
Klub grupa starsza 09:00-10:30
Klub grupa młodsza 10:30-11:30

Szkółka grupa z małego basenu 16:00-17:00

Czwartek
Szkółka grupa z dużego basenu, starsza 15:00-16:00
Szkółka grupa z dużego basenu, młodsza 16:00-17:00