- sekcja dziecięca uczestnicząca w treningach 2 razy w tygodniu 90 zł - abonament miesięczny - który zawiera 4 lekcje pływania w miesiącu. Opłata za każdą następną lekcję pływania w miesiącu wynosi 22 zł.
- sekcja dziecięca uczestnicząca w treningach 1 raz w tygodniu 80 zł - abonament miesięczny - który zawiera 3 lekcje pływania w miesiącu. Opłata za każdą następną lekcję pływania w miesiącu wynosi 22 zł.

Nieobecność na zajęciach można odrobić w innej grupie po wcześniejszym ustaleniu z trenerami.

Opłaty można także regulować na konto bankowe:

Maciej Haras
Szkolą pływania Płetwal Zakopane
Osiedle Kasprusie 1/9
34 500 Zakopane.

nr. konta 94 1020 3466 0000 9802 0127 0032
w tytule przelewu prosimy podawać imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz okres za jaki następuje wpłata