W 2007 roku w "Płetwalu" utworzona została szkoła pływania dla dorosłych. W konkursie na nazwę grupy wygrała nazwa "HARDY" od nazwisk naszych trenerów HARas i DYląg.

Zajęcia dostosowane są do umiejętności pływania. Od osób, które nigdy jeszcze nie pływały po osoby pływające do tej pory rekreacyjnie. Treningi grup dorosłych odbywają się:

Grupa 1 we wtorki i czwartki o godzinie 19

Grupa 2 w środy i

Zapraszamy wszystkich chętnych. Na naukę pływania nigdy nie jest za późno.

Podkategorie